Tyrimas: neteisėtos cigarečių apyvartos reiškinys

Tyrimas: neteisėtos cigarečių apyvartos reiškinys

Kriminologai – dr.Skirmantas Bikelis ir Renata Giedrytė-Mačiulienė – drauge su kolegomis atlikotyrimą  „Neteisėta cigarečių apyvarta:kompleksinė reiškinio ir kontrolės priemonių analizė“.

Neteisėta cigarečių apyvartos kontrolė ilgą laiką Lietuvoje buvovie­na iš sričių, kurioje politiniu ir įstatymų lygmeniu buvo daugiau kalbų neiapčiuopiamų atliktų darbų.

Tyrime analizuojamosuniversalios problemos – sankcijų proporcingumas, jų sistemos nuoseklumokriterijai, neteisėtai įgyto turto (pelno) paėmimo mechanizmų efektyvumoproblemos.

Tyrimas skelbiamas čia.

Skelbti komentarą