Išrinkta asociacijos valdyba

Išrinkta asociacijos valdyba

Lietuvos kriminologų asociacijos Visuotinio narių susirinkimo metu 2018-2020 m. kadencijai valdybos nariais išrinkti:

  1. Jolanta Aleknevičienė, Vilniaus universitetas.
  2. dr. Aleksandras Dobryninas, Vilniaus universitetas.
  3. Rimantė Gaičevskytė-Savickė, Vilniaus universitetas.
  4. Renata Giedrytė-Mačiulienė, kriminologė, CityBee Solutions.
  5. Mindaugas Lankauskas, Vilniaus universitetas, Lietuvos teisės institutas.
  6. Dr. Aušra Pocienė, Vilniaus universitetas.
  7. Dr. Maryja Šupa, Vilniaus universitetas.
  8. Dr. Salomėja Zaksaitė, Mykolo Romerio universitetas.

Asociacijos vadovu valdybos sprendimu tapo teisininkas, kriminologas dr. Gintautas Sakalauskas.

Skelbti komentarą