Lietuvos kriminologams vadovaus Gintautas Sakalauskas

Lietuvos kriminologams vadovaus Gintautas Sakalauskas

Lietuvos kriminologų asociacijai (LKA) nuo šių metų spalio mėnesio vadovauti pradeda teisininkas, kriminologas dr. Gintautas Sakalauskas. Naujasis per pusšimtį kriminologų vienijančios asociacijos vadovas teigia sieksiąs, kad asociacija taptų dar tvirtesne ašimi, vienijančia Lietuvos kriminologus, apjungiančia jų darbus, organizuojamus renginius, diskusijas ir profesinį gyvenimą.

 

„Asociacija pirmiausia reikalinga tam, kad skatintų bendrumą, sukurtų erdvę dalinimuisi ir bendram veikimui,“ – teigia G. Sakalauskas. „Profesinis identitetas yra kuriamas ir komunikuojamas per profesines bendrijas, todėl asociacija tolesnei kriminologijos plėtrai ir jos sklaidai yra gyvybiškai svarbi.“

 

Lietuvos kriminologus vienijanti asociacija įkurta prieš aštuonerius metus. Pasak G. Sakalausko, vieno iš asociacijos pradininkų, kriminologinė kompetencija pastaraisiais metais tapo labiau žinoma ir atpažįstama. Kriminologų bendruomenė organizuoja daug naudingų nacionalinių ir tarptautinių renginių kriminologine tematika, kartu su Vilniaus universitetu ir Lietuvos teisės institutu leidžiamas mokslo darbų žurnalas „Kriminologijos studijos“, kriminologų komentarai viešoje erdvėje vis labiau matomi ir pastebimi.

 

Asociacija labai rėmė ir kriminologijos bakalauro studijų programos atsiradimą Vilniaus universitete. „Auga nauja kriminologų karta, o kriminologinių žinių ir kompetencijos poreikis Lietuvoje matomas kaip niekada anksčiau, kokią sritį bepaimtume – įkalinimo ar probacijos sistemą, smurtą artimoje aplinkoje, korupciją, politinę ir socialinę radikalizaciją, jaunų žmonių nusikalstamą elgesį, narkotikų kontrolę, baudžiamosios politikos formavimą ir daug kitų,“ – įsitikinęs mokslininkas.

 

Įgyvendinant užsibrėžtus tikslus dr. G. Sakalauskui talkins LKA valdyba: dr. Jolanta Aleknevičienė, Vilniaus universitetas (VU); profesorius dr. Aleksandras Dobryninas (VU); Rimantė Gaičevskytė-Savickė (VU); Renata Giedrytė-Mačiulienė; Mindaugas Lankauskas, Lietuvos teisės institutas (LTI); dr. Aušra Pocienė (VU); dr. Maryja Šupa (VU); dr. Salomėja Zaksaitė, Mykolo Romerio universitetas.

 

Naujasis LKA vadovas ir valdyba išrinkta dvejų metų kadencijai.

 

2010 m. įsteigta Lietuvos kriminologų asociacija vienija per pusšimtį kriminologų. Asociacija siekia išsaugoti ir puoselėti Lietuvos kriminologijos tradicijas ir palikimą, skatina kriminologų mokslinę veiklą ir ją koordinuoja, telkia kriminologus bendrai veiklai, organizuoja metines temines konferencijas, atliepiančias Lietuvos ir pasaulio aktualijas.

 

E.Genio/LRT nuotr.

 

Skelbti komentarą