Apginta disertacija

Apginta disertacija

Kolega Mindaugas Lankauskas sėkmingai apsigynė disertaciją „Narkotikų kontrolės konstravimo ypatumai: Lietuvos atvejo analizė viešojo kanapių diskurso kontekste“.

 

Disertacijoje nagrinėjama, kaip yra organizuojama psichoaktyviosios medžiagos – kanapių – socialinė kontrolė, pasitelkiant juridines priemones ir viešąjį diskursą, analizuojami kanapių vartojimo socialinės kontrolės konstravimo ypatumai bei jų raiška viešajame Lietuvos kanapių kontrolės diskurse.

 

Darbe aptariamos psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės istorinės ištakos ir tarptautinės, abstinencijos paradigma grindžiamos, narkotikų kontrolės sistemos susiformavimo prielaidos. Temos naujumas ir aktualumas grindžiamas gilesnio mokslinio psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės konstravimo fenomeno pažinimo siekiu, atsižvelgiant į naujausius teisinio reguliavimo kai kuriose pasaulio valstybėse ar jų teritoriniuose vienetuose pokyčius, kuriems didelės įtakos turėjo žalos mažinimo ir normalizacijos doktrinomis.

 

Kanapių kriminalizavimas Lietuvoje analizuotas remiantis socialinės nusikaltimų tikrovės modeliu, išryškinant dominuojančių visuomenės segmentų įtaką formuluojant nusikaltimų koncepcijas. Socialinė kanapių kontrolė Lietuvoje pasižymi savita dinamika, kai nėra ryškių moralės antreprenerių viešajame kanapių kontrolės diskurse, o į psichoaktyviąsias medžiagas yra žvelgiama daugiausia per baudžiamąją ir gydomąją prizmes. Lietuvos kanapių kontrolės diskursui nėra itin būdinga „narkotikų baimių“ retorika, tačiau abstinencijos paradigma kalbant apie požiūrį į visų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą yra pakankamai ryški ir yra stipresnė nei normalizacijos doktrina.

 

Didžiuojamės ir sveikiname!

Skelbti komentarą