Tyrimas: socialinės reabilitacijos įgyvendinimas Lietuvoje

Tyrimas: socialinės reabilitacijos įgyvendinimas Lietuvoje

Kriminologė dr. Rūta Vaičiūnienė drauge su kolega dr. Vaidu Viršilu atliko Lietuvoje įgyvendinamų socialinės reabilitacijos priemonių praktinio pritaikymo tyrimą. Rezultatai atskleidė, kad požiūris į socialinę reabilitaciją Lietuvos įkalinimo įstaigose yra ganėtinai formalus. Mokslininkai daro išvadą, kad akcentuojamas formalus įvykdytų programų ir jose dalyvavusių asmenų skaičius, tačiau kokybės kriterijus tarsi lieka antrajame plane.

 

Kaip pagerinti socialinės reabilitacijos programų įgyvendinimo kokybę? Tyrimas „Socialinės reabilitacijos priemonių taikymo laisvės atėmimo vietose analizė: esamos praktikos tobulinimo perspektyvos“ ir teikiamos rekomendacijos skelbiamos čia.

 

Skelbti komentarą