Lietuva suteiks viltį įkalintiems iki gyvos galvos

Lietuva suteiks viltį įkalintiems iki gyvos galvos

Priimtos Baudžiamojo kodekso pataisos, įgalinsiančios peržiūrėti nuteistiesiems paskirtą įkalinimo iki gyvos galvos bausmę. Tačiau tokį prašymą nuteistieji galės pateikti atlikę  20 metų laisvės atėmimo bausmę.

 

Šias Baudžiamojo kodekso ir kitų įstatymų pataisas Lietuva priėmė vykdydama Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą įteisinti bausmės iki gyvos galvos peržiūros mechanizmą.

 

Įsigaliojus priimtoms pataisoms, nuteistajam, atlikusiam ne mažiau kaip 20 metų bausmės, būtų  suteikta teisė pateikti teismui prašymą peržiūrėti jam paskirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę. Jeigu teismas, įvertinęs visas bausmės švelninimui esminę reikšmę turinčias aplinkybes, nuspręstų tokį nuteistojo prašymą patenkinti, tuomet laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė būtų keičiama terminuota laisvės atėmimo bausme. Tolesnis bausmės atlikimo terminas būtų nuo 5 ir 10 metų. Jeigu toks nuteistojo prašymas būtų netenkinamas, jis į teismą dėl bausmės peržiūrėjimo pakartotinai galėtų kreiptis po vienų metų.

 

Teismai, svarstydami nuteistųjų prašymus dėl griežčiausios bausmės sušvelninimo, turės įvertinti ir privalomai atsižvelgti į specialistų išvadas, apibūdinančias nuteistojo asmenybės ir nusikalstamo elgesio rizikos reikšmingus pokyčius. Pavyzdžiui, ar nuteistasis tinkamai atlygino ar pašalino nukentėjusiems nusikaltimu padarytos žalos reikšmingą dalį ir įsipareigoja ją visiškai atlyginti ar pašalinti, ar gailisi dėl padaryto nusikaltimo ir į kitas bausmės švelninimui esminę reikšmę turinčias aplinkybes.

 

Viena iš būtinų griežčiausios bausmės peržiūros sąlygų – nuteistojo nusikalstamo elgesio rizikos ir jo pavojingumo visuomenei esminis sumažėjimas bei veiksminga nukentėjusiųjų interesų apsauga, užtikrinant nusikaltimu padarytos žalos reikšmingos dalies tinkamą atlyginimą.

 

Teisingumo ministerijos info

Skelbti komentarą