Projektas: kaip užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje

Projektas: kaip užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje

Teisininkė, kriminologė Ilona Michailovič kartu su Vilniaus universiteto kriminologijos bakalauro studijų programos studente Agne Kežutyte laimėjo projektą „Darbo su smurtautojais būtinumas užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje”Projektu siekiama išanalizuoti darbo su smurtautojais gerosios praktikos pavyzdžius, o atlikus interviu su ekspertais, dirbančiais su smurtautojais, ištirti darbo su smurtautojais poreikį Lietuvoje bei suformuluoti rekomendacijas. 

 

Projektas šią vasarą bus įgyvendinamas Vilniaus universitete.

 

Projekto finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3.LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų, mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą.“

 

Išsamiau:

Skelbti komentarą