Malonės komisijoje – ir LKA atstovas

Malonės komisijoje – ir LKA atstovas

Nuo šiol dėl nuteistųjų malonės prašymų Prezidentui patariančioje Malonės komisijoje dalyvaus ir Lietuvos kriminologų asociacijos atstovas.

 

Teikiant malonę atsižvelgiama į nuteistojo padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, jo asmenybę, elgesį, požiūrį į darbą, atliktos bausmės laiką, nusikaltimu padarytos turtinės, neturtinės žalos atlyginimą, pataisos įstaigos administracijos, visuomeninių organizacijų bei darboviečių nuomonę ir į kitas aplinkybes.

 

Prezidento malone nuteistasis gali būti atleistas nuo visos ar dalies bausmės atlikimo.

 

Malonės komisiją sudaro: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas, Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, Respublikos Prezidento patarėjas teisės klausimais, Lietuvos kriminologų asociacijos atstovas, Lietuvos kalinių globos draugijos atstovas, Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacijos atstovas.

 

Malonės komisijos posėdžiams pirmininkauja Prezidento patarėjas teisės klausimais, o sprendimai priimami komisijos narių balsų dauguma.

Skelbti komentarą