Naujai išrinkta LKA valdybos pirmininkė – dr. Rūta Vaičiūnienė

Naujai išrinkta LKA valdybos pirmininkė – dr. Rūta Vaičiūnienė

LKA pirmininke išrinkta dr. Rūta Vaičiūnienė  ̶  Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja.

 

Dr. Rūtos Vaičiūnienės teigimu: „Lietuvos kriminologų asociacija  ̶  tai ir priemonė, ir galimybė ne tik kurti savo kaip kriminologo profesinį kelią, bet ir prisidėti prie Lietuvos kriminologijos įtvirtinimo ir jos istorijos kūrimo. Tad pirmiausia norisi padėkoti kolegoms už per pirmąjį asociacijos dešimtmetį padėtus pamatus ir nuveiktus darbus, kurių dėka kriminologija vis labiau tampa matoma, atpažįstama, girdima, o pačius kriminologus apjungia bendri profesiniai interesai, tam tikro tapatumo ir bendrystės pojūtis. Tad belieka su padėka už bendruomenės suteiktą pasitikėjimą ir su atsakomybe toliau stiprinti kriminologijos vaidmenį, siekiant, kad kriminologija būtu ne tik matoma, bet ir atverianti, keičianti, įgalinanti ir įprasminanti“.

 

Dr. R.Vaičiūnienei talkins ir naujai išrinkta valdyba: dr. Algimantas Čepas (Vilniaus universitetas), prof. dr. Aleksandras Dobryninas (Vilniaus universitetas), Liubovė Jarutienė (Vilniaus universitetas, LSCM teisės institutas, Lietuvos kalėjimų tarnyba), Amanda Jurevičiūtė, kuri taip pat išrinkta vykdyti valdybos sekretorės pareigas (Vilniaus universitetas), dr. Ilona Michailovič (Vilniaus universitetas), dr. Maryja Šupa (Vilniaus universitetas), Matas Tamošaitis (Taikomosios ir teorinės kriminologijos studijų magistro programos absolventas).

Skelbti komentarą