Narystė

Asociacijos nariais gali tapti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, besidomintys kriminologija, pripažįstantys Lietuvos kriminologų asociacijos įstatus bei sumokėję nario mokestį.

 

Norint tapti Lietuvos kriminologų asociacijos nariu / nare, reikėtų parašyti laisvos formos prašymą ir motyvaciją Lietuvos kriminologų asociacijos Valdybai adresu kriminologija@kriminologija.lt

 

2022 m. Lietuvos kriminologų asociacija vienijo 56 fizinius asmenis ir tris juridinius asmenis.

 

Valdybos posėdyje priimtas sprendimas nustatyti metinį nario mokestį – 20 € visiems nariams, 10 €  – mokesčio mokėjimo dieną turintiems galiojantį Lietuvos studento pažymėjimą. Tokie pat mokesčiai taikomi ir naujai įstojusiems asociacijos nariams.

 

Asociacijos nario mokestis mokamas už einamuosius kalendorinius metus iki kovo 31 d.

 

LIETUVOS KRIMINOLOGŲ ASOCIACIJA

Įmonės kodas: 302523988

Adresas: Ankštoji g. 1a, LT-01109 Vilnius

Atsiskaitomoji sąskaita: AB SEB Bankas

Banko kodas: 70440

Sąsk. nr. LT14 7044 0600 0758 0784