Valdyba

2023-2025 m. LKA valdyba

2023-2025 m. LKA valdyba buvo išrinkta  2023 m. spalio 13 d. vykusio Lietuvos kriminologų asociacijos Visuotinio narių susirinkimo metu. Valdybos nariais išrinkti:

 1. Dr. Algimantas Čepas, Vilniaus universitetas,
 2. prof. dr. Aleksandras Dobryninas, Vilniaus universitetas,
 3. Liubovė Jarutienė, Vilniaus universitetas, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, Lietuvos kalėjimų tarnyba,
 4. Amanda Jurevičiūtė, Vilniaus universitetas,
 5. Dr. Ilona Michailovič, Vilniaus universitetas,
 6. Dr. Maryja Šupa, Vilniaus universitetas,
 7. Matas Tamošaitis, Lietuvos kriminalinės policijos biuras, Taikomosios ir teorinės kriminologijos studijų magistro programos absolventas,
 8. Dr. Rūta Vaičiūnienė, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas (valdybos pirmininkė),
 9. Liutauras Lukošius, advokatas.

2021 – 2023 m. LKA valdyba

2021 – 2023 m. LKA valdyba buvo išrinkta  2021 m. lapkričio 30 d. vykusio Lietuvos kriminologų asociacijos Visuotinio narių susirinkimo metu. Valdybos nariais išrinkti:

 1. dr. Jolanta Aleknevičienė, Vilniaus universitetas,
 2. dr. Algimantas Čepas, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Vilniaus universitetas,
 3. dr. Sigita Černevičiūtė, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, Vilniaus universitetas,
 4. Rimantė Gaičevskytė-Savickė, Vilniaus universitetas,
 5. Amanda Jurevičiūtė, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras,
 6. dr. Simonas Nikartas, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, Vilniaus universitetas,
 7. dr. Aušra Pocienė, Vilniaus universitetas, (valdybos pirmininkė)
 8. Matas Tamošaitis, Vidaus reikalų ministerija,
 9. dr. Rūta Vaičiūnienė, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas.

2018 – 2020 m. LKA valdyba

2018 – 2020 m. LKA valdyba buvo išrinkta  2018 m. spalio 10 d. vykusio Lietuvos kriminologų asociacijos Visuotinio narių susirinkimo metu. Valdybos nariais išrinkti:

 1. Dr. Jolanta Aleknevičienė, Vilniaus universitetas.
 2. Prof. dr. Aleksandras Dobryninas, Vilniaus universitetas.
 3. Rimantė Gaičevskytė-Savickė, Vilniaus universitetas.
 4. Dr. Mindaugas Lankauskas, Vilniaus universitetas, Lietuvos teisės institutas.
 5. Loreta Matačiūtė, Vilniaus universitetas.
 6. Dr. Aušra Pocienė, Vilniaus universitetas.
 7. Dr. Gintautas Sakalauskas, Vilniaus universitetas.
 8. Dr. Maryja Šupa, Vilniaus universitetas.
 9. Dr. Salomėja Zaksaitė, Mykolo Romerio universitetas.

2016 – 2018 m. LKA valdyba

2016 -2018 m. LKA valdyba buvo išrinkta 2016m.  rugsėjo 30 d. vykusio Lietuvos kriminologų asociacijos Visuotinio narių susirinkimo metu. Valdybos nariais išrinkti:

 1. Dr. Jolanta Aleknevičienė, Vilniaus universitetas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 2. Dr. Algimantas Čepas, Nusikaltimų prevencijos centras, Vilniaus pažangių studijų institutas (pirmajame Valdybos posėdyje išrinktas Asociacijos pirmininku).
 3. Prof. dr. Aleksandras Dobryninas, Vilniaus universitetas.
 4. Rimantė Gaičevskytė-Savickė, LR Teisingumo ministerija.
 5. Renata Giedrytė-Mačiulienė, kriminologė, CityBee Solutions.
 6. Liutauras Lukošius, advokatas.
 7. Dr. Simonas Nikartas, Lietuvos teisės institutas.
 8. Dr. Gintautas Sakalauskas, Vilniaus universitetas, Lietuvos teisės institutas.

2014 – 2016 m. LKA valdyba

2014 – 2016 m. LKA valdyba buvo išrinkta 2014 m. rugsėjo 26 d. vykusio Lietuvos kriminologų asociacijos Visuotinio narių susirinkimo metu. Valdybos nariais išrinkti:

 1. Dr. Jolanta Aleknevičienė – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto Strateginių tyrimų centro vedėja.
 2. Renata Giedrytė – Lietuvos teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja.
 3. Dr. Alfredas Kiškis – Mykolo Romerio universiteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas.
 4. Dr. Simonas Nikartas – Lietuvos teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus mokslo darbuotojas, vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas (pirmajame Valdybos posėdyje išrinktas Asociacijos pirmininku).
 5. Dr. Gintautas Sakalauskas – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, Lietuvos teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas.
 6. Laura Ūselė – Lietuvos teisės instituto Vaikų ir jaunimo teisės sektoriaus tyrėja.
 7. Prof. dr. (HP) Gintautas Valickas – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros vedėjas, profesorius.
 8. Evaldas Visockas – Lietuvos teisės instituto Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas.
 9. Dr. Salomėja Zaksaitė – Mykolo Romerio universiteto mokslininkė-podoktorantūros stažuotoja.

2012 – 2014 m. LKA valdyba

2012 – 2014 m. LKA valdyba buvo išrinkta 2012 m. birželio 29-30 d. vykusio Lietuvos kriminologų asociacijos Visuotinio narių susirinkimo metu. Valdybos nariais išrinkti:

 1. Dr. Jolanta Aleknevičienė – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto Strateginių tyrimų centro vedėja (pirmajame Valdybos posėdyje išrinkta Asociacijos pirmininke).
 2. Dr. Algimantas Čepas – Vilniaus pažangių studijų instituto (VILIAS) direktorius, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros docentas.
 3. Dr. Margarita Dobrynina –  Lietuvos teisės instituto direktoriaus pavaduotoja, mokslo darbuotoja.
 4. Dr. Alfredas Kiškis – Mykolo Romerio universiteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas.
 5. Dr. Aušra Pocienė – Lietuvos teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus mokslo darbuotoja.
 6. Prof. dr. (HP) Gintautas Valickas – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros vedėjas, profesorius.
 7. Evaldas Visockas – Lietuvos teisės instituto Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas (pirmajame Valdybos posėdyje išrinktas Asociacijos sekretoriumi).
 8. Dr. Salomėja Zaksaitė – Mykolo Romerio universiteto mokslininkė-podoktorantūros stažuotoja.
 9. Dr. Laimutė Žilinskienė – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros docentė.

2010 - 2012 m. LKA valdyba

2010 – 2012 m. LKA valdyba buvo išrinkta gegužės 27 d. vykusio Lietuvos kriminologų asociacijos steigiamojo susirinkimo metu. Jos nariais tapo:

 1. Dr. Algimantas ČEPAS – Teisės instituto direktorius.
 2. Hab. (HP) Dr. Aleksandras DOBRYNINAS – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros profesorius, Kriminologinių studijų centro vadovas.
 3. Dr. Anna DRAKŠIENĖ – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros docentė.
 4. Hab. Dr. Viktoras JUSTICKIS – Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros profesorius.
 5. Dr. Aušra POCIENĖ – Teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus mokslo darbuotoja, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros lektorė.
 6. Dr. Gintautas SAKALAUSKAS – Teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus vyr. mokslo darbuotojas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros lektorius (pirmajame Valdybos posėdyje išrinktas Asociacijos pirmininku).
 7. Hab. (HP) Dr. Gintautas VALICKAS – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros profesorius.
 8. Evaldas VISOCKAS – Teisės instituto Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas (pirmajame Valdybos posėdyje išrinktas Asociacijos sekretoriumi).
 9. Dr. Laima ŽILINSKIENĖ – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros docentė.